Område: Lekande Lärande

Moji Bingo Math – Färdighetsträning i bingoformat

I Moji Bingo Math får eleven träna de fyra räknesätten samt öva på analog och digital klocka i flera olika svårighetsgrader. Spelet har ett bingoformat så att man inte bara övar ren färdighetsträning utan även får tänka till för att på snabbaste sätt få fem i rad.

Kostnad: 20 kr

ASL – Att skriva sig till läsning

En genomtänkt app där du kan lägga till eget material och skapa egna övningar på de teman du själv planerar. Övningarna kan du dela från en iPad till flera plattor. Appen har ljudande tangentbord och en talsyntes för uppläsningsfunktion av den text du vill ha uppläst. Det finns stora möjligheter för lärare som använder ASL-metodiken att kunna använda denna app som stöd på ett roligt och effektivt sätt.

Kostnad: 75 kr

MyMemo – Skapa egna memoryspel

I MyMemo kan du skräddarsy ett memory för dina barn eller elever och lägga in vad just du vill att de utmanas i. Du kan använda dig av egna bilder, skriva text och spela in ljud. 

Kostnad: 35 kr

Make Beliefs Comix – Skapa serier på enkelt sätt

Make Beliefs Comix använder du för att göra en seriestrip. Barnen kan få tolka budskapet som du eller någon annan lagt in i den. Det kan t ex handla om problemlösning i olika situationer eller så kan det vara en början på en berättelse som barnen sedan ska fortsätta på

Kostnad: Gratis

Daisy the Dinosaur – Kodning för de yngre

Lär dig grunderna i kodning på ett lekfullt sätt med Daisy, dinosaurien. Med "dra och släpp-teknik" så är det enkelt att få Daisy att röra sig över scenen och utföra det du vill att hon ska göra.

Kostnad: Gratis

Skrivguiden – Variation och förnyelse i skriv- och läsinlärningen

En pärla för att att träna kopplingen fonem-grafem och att träna på att spåra former och bokstäver på ett lekfullt sätt.

Kostnad: 50 kr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright Plugg.se