Skolämne: Engelska

Pili Pop – Engelskaundervisning för barn

Våga tala med din iPad på engelska! Plugga glosor är oftast inte särskilt roligt. Att få in det i ett sammanhang kan hjälpa till. I den här appen får du lösa uppdrag och samtidigt träna på massor av olika ord på engelska. Här finns både hörövningar och talövningar.

Kostnad: Gratis

Glosboken.se – Förbättra ditt ordförråd oavsett språk

Glosboken.se är en app som med hjälp av olika typer av glosövningar ger möjlighet att träna upp ordförrådet.

Kostnad: Gratis

Svaapp – Lästräning och läsförståelse

Det har länge efterfrågats en app för lästräning och läsförståelse. Nu har den kommit. Appen innehåller böcker på flera olika språk, och eftersom det går att få boken och frågorna upplästa, samt spela in sina svar, går den även att använda till elever som ännu inte kan läsa.

Kostnad: Gratis

Quizlet – Arbeta med ord och begrepp på flera nya sätt

Arbeta med ord och begrepp på ett nytt och smidigt sätt. Skapa klassrum med flashcards, alla samlade på ett ställe för dina elever, oavsett plattform. Skapa egna för eleverna att använda, använd de som redan finns eller ge eleverna i uppgift att skapa egna.

Kostnad: Gratis

IntoWords – Läs- och skrivverktyg med inbyggd ordprediktion

Ett verktyg för dig som vill skriva och läsa med uppläsningsstöd och ordprediktion.

Kostnad: Gratis

Word Mover – Bearbeta språket med kylskåpsmagneter

Arbeta med ord, begrepp, meningsbyggnad och grammatik med hjälp av kylskåpmagneter som du har skapat själv. En app som kan underlätta språk- och kunskapsutveckling för dina elever.

Kostnad: Gratis

Making Sequences – Träna berättande med bildstöd/sekvenser

Att berätta med en ”röd tråd” är svårt för många elever och då är bildstöd med hjälp av sekvensbilder ett sätt att hjälpa eleverna att utveckla berättarförmågan. I denna app kan du skapa egna sekvensserier som är anpassade till elevens språkliga nivå.

Kostnad: 50 kr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright Plugg.se