Skolämne: Biologi

Gro Garden – Grunden till hållbar utveckling

Vad händer med ett frö från det att det hamnar i jorden? I den här appen får du följa vägen från sådd till komposthög och om igen hur många gånger du vill.

Kostnad: 30 kr

Food chains for kids – Enkla näringskedjor

I denna app får eleven leka sig fram i enkla näringskedjor. Utvalda växter och djur placeras i rätt ordning, vem äter vem?

Kostnad: Gratis

Människokroppen – Hur ser det ut innanför skinnet?

Utforska människokroppen innanför skinnet. Hur ser det ut egentligen? Hur forslas en blodkropp runt i hjärtat och vad heter dess delar? Ställ frågor till varandra och lyssna på svaren.

Kostnad: 40kr

Viltappen – Fakta om djur och fåglar i Sverige

Viltappen innehåller både fakta om olika vilda djur och fåglar i Sverige, bilder, läte och spår samt möjlighet att registrera egna upplevelser.

Kostnad: Gratis

MyFlora – Dina blommor i Sverige

MyFlora är en lättanvänd digital flora som omfattar 274 st vilda blomarter i Sverige.

Kostnad: 20 kr

Sensavis Visual Learning Tool – Levandegör kunskap med 3D-visualiseringar

Sensavis Visual Learning Tool används för att individanpassa lärandet och aktivera eleverna genom att arbeta med interaktiva och levande 3D-visualiseringar. Ledorden är visa, skapa och aktivera. När läraren visar blir det en verklighetstrogen upplevelse i klassrummet, men det är genom att skapa egna individanpassade videor som eleverna själva får lära genom att utforska och upptäcka.

Kostnad: Gratis

Lifeliqe – Ger möjlighet att utforska 3D-modeller och uppleva virtuella miljöer

LifeLiqe har över tusen 3D-modeller och några VR-upplevelser där materialet efterliknar verkliga objekt och miljöer. Det kan vara en växtcell med sina organeller eller ett besök hos en stegosarus som betar bland andra dinosaurier.

Kostnad: Gratis

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright Plugg.se